Klauzula obejścia prawa – koniec optymalizacji podatkowej?

Ministerstwo Finansów planuje jeszcze bardziej ukrócić możliwości optymalizacji podatkowej.

Przedstawiono projekt założeń do mających wejść w życie w 2014 roku zmian w ustawie „Ordynacja podatkowa”. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik dokonał transakcji bez uzasadnionego powodu ekonomicznego lub biznesowego, a dominującym celem było uzyskanie korzyści podatkowej (obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub uniknięcie tego zobowiązania, podwyższenie kwoty nadpłaty, zwrotu podatku, straty) to organy podatkowe będą mogły określić zobowiązanie podatkowe. Mechanizm bazować ma na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia konstrukcjach prawnych, a także pomijać te konstrukcje prawne, które są nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego.

W praktyce oznacza to, iż tworzenie struktur optymalizacyjnych będzie w znacznej mierze utrudnione. Projekt przewiduje wprowadzenie kary w wysokości 30% uszczupleń należnych zobowiązań podatkowych w wyniku unikania opodatkowania dla podatników, którym ostatecznie i prawomocnie zostanie wykazane unikanie opodatkowania.

Wprowadzona zostanie także nowa, niezależna od interpretacji indywidualnej, procedura, w której podatnik będzie mógł poznać opinię urzędników, czy w planowanej strukturze istnieją przesłanki zastosowania nowej klauzuli.

W związku ze zmianami legislacyjnymi przeprowadzenie skutecznej optymalizacji sprzedaży spółki będzie utrudnione. Kluczowym czynnikiem jej powodzenia może okazać się skorzystanie z usług profesjonalnego doradztwa transakcyjnego.

Pełna treść projektu założeń do nowelizacji „Ordynacji podatkowej” jest dostępna tutaj.