Konsolidacja rynku mięsa w Polsce

Omega Holding kontrolowany przez Zbigniewa Dworakowskiego złożył wniosek do urzędu antymonopolowego  o zgodę na połączenie spółki Madej Wróbel Sp. z o. o z dwoma spółkami należącymi do Pana Dworakowskiego,tj. Unimięs Sp. z o.o. oraz Zakładami Mięsnymi Peklimar Sp. z o.o.

Połączenie 4 zakładów produkcyjnych zapewni podmiotowi osiągnięcie przychodów na poziomie 1 mld PLN. Właściciele są przekonani, że dzięki transakcji staną się jeszcze bardziej atrakcyjnymi dostawcami wędlin – głownie dla klientów sieci handlowych. Połączenie zapewni osiągnięcie większej specjalizacji oraz rozszerzenie oferty produktowej, co powinno mieć odzwierciedlenie we wzroście przychodów i możliwości pozyskania nowych konsumentów.

W najbliższych miesiącach najważniejszym wyzwaniem dla powstałej firmy będzie integracja wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy. Warto jednak zaznaczyć, że już na obecnym etapie Spółki planują kolejne działania w ramach fuzji i przejęć, ponieważ, jak wskazują eksperci, dalsza konsolidacja na rynku mięsa i wędlin jest nieuchronna.

Do największych producentów branży należy zaliczyć Animex i Sokołów z przychodami ok. 4 mld PLN, za nimi plasują się zakłady Pini Polonia, które uchodzą za najbardziej nowoczesne w kraju. Stawkę uzupełnia Cedrob (połączony wcześniej z Gobarto) oraz Wipasz i Indykpol.