Konsolidacyjne plany PKP Cargo

15 września 2014 Zespół CMT Advisory Komentarze

Postępujące procesy konsolidacyjne w Polsce, wywołane rosnącą konkurencją oraz liberalizacją rynku w Europie powodują, iż polski lider towarowego transportu kolejowego, musi rozpocząć aktywne działania na rynku. PKP Cargo, dzięki trwającej od 2008 roku restrukturyzacji, posiada środki finansowe oraz know-how. Obecnie spółka podejmuje pierwsze próby akwizycyjne, do których zalicza się możliwość przejęcia kontroli nad CTL Logistics oraz grupą Advanced World Transport.

W przypadku pierwszej spółki, PKP Cargo podpisało z European Rail Freight II S.à r.l list intencyjny, w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów CTL Logistics. Dzięki temu, strony mogą rozpocząć negocjacje warunków transakcji. Ponadto PKP Cargo złożyło wniosek, o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż list intencyjny nie daje wyłączności PKP przy negocjacjach.

CTL Logistics to międzynarodowe przedsiębiorstwo, specjalizujące się w transporcie kolejowym i samochodowym towarów, obsłudze bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, a także zaopatrywaniu w surowce. Spółka funkcjonuje głównie w Europie Wschodniej i Zachodniej. W sytuacji dojścia transakcji do skutku, PKP Cargo mogłoby przejąć 4,87% rynku przewozów kolejowych, które obecnie według danych Urzędu Transportu Kolejowego posiada CTL. Spółka osiągnęła w 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 726,6 mln zł.

Wymieniona druga prawdopodobna transakcja, obecnie jest na etapie porozumienia w sprawie potencjalnego przejęcia 100% udziałów Grupy Advanced World Transport, co umożliwia PKP Cargo, rozpoczęcie negocjacji warunków oraz zweryfikowanie stanu spółki. W przeciwieństwie do poprzedniej transakcji, polski przewoźnik posiada wyłączność w negocjacjach. PKP Cargo planuje sfinansować przejęcie, za pomocą środków własnych oraz emisji długu, np. przy wykorzystaniu euroobligacji.

Grupa Advanced World Transport, jest jednym z największych przewoźników towarowych w Europie i posiadających około 8% udziałów w rynku przewozów w Czechach. Oprócz Czech, spółka prowadzi działalność na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Grupa specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich oraz masowych.

W 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 282 mln euro.