Mercor przejął konkurenta na Węgrzech

Mercor S.A., jeden z europejskich liderów rynku systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zamknął finansowo transakcję przejęcia węgierskiego konkurenta Dunamenti Tűzvédelem. W ramach procesu, zgodnie z umową warunkową sprzedaży z dnia 10 lipca 2015 roku, nastąpiło przekazanie 100% akcji na rzecz spółki Mercor oraz wypłata 75% ceny sprzedaży po cenie na zamknięcie. Cena ta zgodnie ze stosowanymi rozwiązaniami w praktyce może zostać dodatkowo skorygowana o zmiany w kapitale obrotowym oraz zadłużenie netto. Łączna cena sprzedaży 100% akcji opiewa na 15,24 mln zł.

Umowa warunkowa przewiduje również, iż pozostałe 25% ceny na zamknięciu zostanie przekazane na rachunek escrow na okres do 2 lat po dacie zamknięcia finansowego. Kwota ta ma pełnić rolę zabezpieczenia potencjalnych roszczeń polskiej spółki wobec np. stanu kondycji finansowej Dunamenti Tűzvédelem. Ponadto Mercor S.A. może dokonać dodatkowej płatności (tzw. earn-out) w wysokości 3 295 500,96 zł na rzecz sprzedających po spełnieniu określonych wyników w latach 2015 – 2017. W konsekwencji maksymalna cena za akcję może wynieść 18 537 191,23 zł (według kursu średniego NBP z dnia 9 lipca 2015 roku). Nabycie akcji węgierskiego podmiotu zostało sfinansowane środkami własnymi Grupy Mercor S.A. oraz kredytem bankowym.

Dunamenti Tűzvédelem oferuje własne produkty w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, do których można zaliczyć m.in. farby pęczniejące, natryski na bazie cementu i gipsu oraz masy szpachlowe. Spółka ta jest liderem na rynku węgierskim. Ponadto w ramach swojej struktury właścicielskiej posiada spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Grupa Mercor konsoliduje dane finansowe węgierskiej spółki od października 2015 roku. W trzecim kwartale podmiot ten wypracował sprzedaż dla polskiej spółki na poziomie 4,9 mln zł, co stanowiło 9% przychodów  w tym okresie.

Mercor S.A. została utworzona w 1988 roku. Obecnie jest największym podmiotem w Polsce specjalizującym się w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedsiębiorstwo
w ramach swojej oferty posiada m.in. systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła oraz doświetleń dachowych. Warto dodać, iż z produktów firmy korzystają takie podmioty jak GPW w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Poznańskie Centrum Finansowe, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne i Azotowe w Puławach, a na zagranicznym rynku m.in. Ikea, Coca-Cola, Whirpool, Opel i wiele innych. Spółka od 2007 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Grupa Mercor w 2015 roku osiągnęła przychody na poziomie 206,76 mln zł, zaś wynik EBITDA wyniósł 18,80 mln zł.