Ministerstwo Finansów ostrzega przed agresywną optymalizacją z wykorzystaniem wartości firmy w przekształceniach majątkowych przedsiębiorstw

Drugie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów (MF) o możliwości zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania odnosi się do optymalizacji podatkowej związanej z przekształceniami majątkowymi firm dokonywanymi poprzez sprzedaż lub aport całego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).

Przedmiotowe transakcje przekształceniowe  powodują zazwyczaj ujawnienie się tzw. wartości firmy będącej różnicą  między ceną nabycia przedsiębiorstwa a sumą wartości składników majątkowych netto przedsiębiorstwa (lub ZCP). Zgodnie z przepisami podatkowymi wartość firmy podlega amortyzacji, w sytuacji gdy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP) w drodze kupna. Amortyzacja wartości firmy nie jest jednak dopuszczalna dla aportu przedsiębiorstwa lub ZCP.

Zidentyfikowany przez MF mechanizm agresywnej optymalizacji w tym obszarze cechuje:

–  sztuczne kreowanie wartości firmy oraz

– dzielenie – bez ekonomicznego uzasadnienia – na etapy operacji przeniesienia przedsiębiorstwa (lub ZCP) do spółki docelowej.

W konsekwencji tego w jednej spółce ujawnia się wartość firmy bez opodatkowania,  a jednocześnie inna spółka  uzyskuje korzyść podatkową w postaci amortyzacji pozwalającej na obniżenie dochodu z działalności operacyjnej w kolejnych latach podatkowych. Według MF ten schemat optymalizacji najczęściej był wykorzystywany przez powiązane bezpośrednio lub pośrednio spółki będące podatnikami CIT.

MF podkreśliło, że klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie znajdywała zastosowanie jeśli transakcje obejmujące aport / sprzedaż przedsiębiorstwa (lub ZCP)  dokonywane są w takiej sekwencji lub w takich okolicznościach, które wskazują na to, że ich celem było przede wszystkim odniesienie korzyści podatkowej. W postępowaniach dowodowych w indywidualnych sprawach organy kontrolne będą zwracać szczególną uwagę na rolę rzeczoznawcy, który dokonuje wyceny przedsiębiorstwa lub ZCP na cele transakcji.

Ponadto MF poinformowało, że kwestia rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przedsiębiorstwa (ZCP) otrzymanego aportem będzie przedmiotem interpretacji ogólnej w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Źródło