Neinver zbyła udziały centrów handlowych

Pod koniec listopada hiszpańska spółka Neinver zbyła udziały dwóch centrów handlowych w Polsce. Nowym właścicielem wrocławskiego centrum handlowego został Encore+, natomiast Galerię Katowicką przejął Meyer Bergman.

Pierwsza transakcja odbyła się 24 listopada 2015r. Spółka sprzedała „Futura Shopping Centre” we Wrocławiu. Nabywcą był otwarty fundusz Encore+, zarządzany przez spółki LaSalle oraz Aviva Investors. Fundusz inwestował dotychczas wyłącznie na rynkach zachodnich. Encore+, który postawił sobie ambitny cel wypracowania 1 bln euro czystego zysku rocznie, poniósł wysokie straty podczas globalnego kryzysu w 2008 roku. Cena jednostki funduszu spadła wówczas poniżej 1 € i pomimo tendencji wzrostowej, do tej pory nie osiągnęła stanu sprzed kryzysu. Dążąc do realizacji zamierzonego celu fundusz zmuszony był zainwestować w rozwijający się rynek polski. Portal eurobuildcee.com szacuje, iż fundusz zapłacił ponad 27 mln € za tę transakcje. Na efekty podjętej inwestycji trzeba zaczekać.

Druga transakcja dotyczyła „Galerii Katowickiej”. Neinver oraz PKP S. A., które tworzyły spółkę joint venture, sprzedały 30 listopada pozostałe wspólne 20% udziałów współinwestorowi Meyer Bergman. W wyniku tej transakcji Meyer Berman stała się jedynym właścicielem „Galerii Katowickiej”. Już w 2010 roku przed otwarciem centrum spółka Meyer Bergman nabyła 50% udziałów joint venture, kolejne 30% nabyła w 2012 roku stając się udziałowcem większościowym. Meyer Bergman z siedzibą w Londynie specjalizuje się w inwestycjach na rynku nieruchomości handlowych, przeważnie centrów handlowych. Według informacji podawanych przez spółkę, inwestycje Meyer Bergman wahają się pomiędzy 40 mln € a 350 mln €. Dokładna kwota powyższej transakcji nie jest jednak znana.

Hiszpańska spółka Neinver powstała 1969 r. i w ciągu czterech dekad rozbudowała cykliczny model biznesowy. Firma inwestuję, rozwija, zarządza nieruchomościami oraz funduszami nieruchomościowymi i po pewnym czasie je sprzedaje. Neinver specjalizuję się przede wszystkim w centrach handlowych typu „Outlet”, charakteryzującymi się sprzedażą towarów z dużą zniżką, oraz zwykłymi centrami i parkami handlowymi. W 2000 r. spółka rozszerzyła swoją działalność poprzez dywersyfikacje geograficzną, wchodząc miedzy innymi na rynek polski. Po powyższych transakcjach spółka posiada w Polsce cztery centra handlowe marki „Outlet”, jeden park handlowy „Futura Park Kraków” i jedno centrum handlowe „Malta Poznań”.