Nowa administracja skarbowa – nowe wyzwania dla podatników

1 marca 2017 r. ma zacząć działać  Krajowa Administracja Skarbowa ( KAS ). Tak przewidują podpisane w dniu 1 grudnia 2016 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy.

Zgodnie z nimi KAS ma stanowić wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania m.in. z zakresu realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania resortu finansów (np. w obszarze cen transferowych) oraz determinację w dążeniu do wprowadzenia KAS, jak i zapowiedzi wzrostu ściągalności podatków należy się spodziewać wzrostu ilości kontroli  o wyższym poziomie merytorycznym.