Nowe pomysły na optymalizację podatkową

W związku z opodatkowaniem od stycznia 2014 roku spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym, doradcy podatkowi poszukują alternatyw, umożliwiających stworzenie struktur o niskich obciążeniach podatkowych. Jedną z możliwości wydaje się być luksemburska spółka osobowa bez odpowiedzialności prawnej – Societe en Commandite Special, w skrócie SCSp. Korzyści podatkowe są analogiczne do SKA w obecnej postaci – podatnikami są wspólnicy, nie zaś spółka. Podmiot ten ma także możliwość emisji papierów wartościowych. Niewątpliwą wadą w stosunku do polskiego rozwiązania są koszty, które mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy euro rocznie. Z tego też względu, ze spółek luksemburskich na dużą skalę korzystać będą prawdopodobnie głównie fundusze inwestycyjne.

Pomimo tego, iż spółki komandytowo-akcyjne będą podatnikami podatku dochodowego już od początku 2014 roku, to zakładając spółkę z rokiem obrotowym niepokrywającym się z rokiem kalendarzowym nadal będzie można skorzystać z jej transparentności podatkowej. Dzięki temu także w przyszłym roku możliwe będzie wykorzystanie SKA w strukturach optymalizacyjnych transakcji fuzji i przejęć.