OT Logistics przejął STK oraz Kolei Bałtycką

6 stycznia 2017 Sylwester Ogłaza Komentarze

Grupa kapitałowa OT Logistics zakończyła zapowiadany w połowie 2016 roku proces przejęcia STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. Obie spółki specjalizują się w transporcie kolejowym, co ma bezpośrednio przełożyć się na wzmocnienie kolejowej działalności OT Logistics.

Łączna wartość transakcji wyniosła 38,9 mln zł, w tym 35,5 mln zł Grupa przeznaczyła na nabycie 100% akcji STK S.A. oraz 3,4 mln zł na zakup pakietu 80% akcji Kolei Bałtyckiej S.A. Należy dodać, iż jednocześnie STK otrzymuje akcje OT Logistics, które rozliczane są w ramach wzajemnych wierzytelności. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, STK będzie posiadać 5,31% akcji w kapitale zakładowym OT Logistics. Nabycie obu spółek nie będzie miał wpływu na poziom zadłużenia Grupy, ponieważ spółka realizując transakcje nie będzie posługiwać się zewnętrznym finansowaniem.

Dzięki przejęciu STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A., Grupa liczy na synergie z przeprowadzonej transakcji, które mają wzbogacić ofertę OT Logistics dla klientów, co bezpośrednio ma wpłynąć na wzrost udziałów w rynku oraz rentowności z działalności transportowej.

Grupa OT Logistics specjalizuje się w usługach transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych na terenie Polski oraz w środkowej i zachodniej części Europy. Za trzy kwartały 2016 roku spółka wypracowała 523 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 8,3%.