Pierwsza odmowa wydania opinii zabezpieczającej

Minister rozwoju i finansów po raz pierwszy w historii odmówił wydania opinii zabezpieczającej przed zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Za pomocą klauzuli minister może kwestionować transakcje powyżej 100 tysięcy złotych, których cel ekonomiczny jest nieistotny, a motywem przewodnim działania było uniknięcie opodatkowania.

W celu ochrony, przed zastosowaniem klauzuli, podatnik może wystąpić do ministra finansów i rozwoju o opinię zabezpieczającą, która daje taką samą ochronę jak indywidualne interpretacje dyrektora Krajowej Izby Skarbowej.

Spółka akcyjna X, występująca o opinię ministra, planowała transakcję polegającą na pozyskaniu inwestora strategicznego, posiadającego udziały w spółce Y. Następnie spółka Y miałaby nabyć akcje spółki X, która w drodze odwrotnego połączenia przejęłaby w dalszej kolejności spółkę Z. Zwieńczeniem operacji byłaby sprzedaż akcji X wspomnianemu inwestorowi.

Głównym argumentem, podnoszonym przez spółkę, dla przeprowadzenia transakcji było pozyskanie strategicznego inwestora, który dzięki takiej konstrukcji prawnej mógłby uniknąć dodatkowych kosztów. Jak przyznała spółka, w wyniku podjętych działań mogłaby ponieść stratę podatkową, lecz głównym źródłem działania było pozyskanie sponsora.

Minister, po porównaniu kosztu zabezpieczeń finansowych oraz straty podatkowej, uznał, że są one mało istotne. W związku z tym możliwe jest wykorzystanie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.