Połączenie przez przejęcie bez CIT

Po przejęciu majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w wyniku połączenia przez przejęcie nie powstaje u spółki kapitałowej przychód podlegający opodatkowaniu — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wydanym niedawno wyroku (sygn. II FSK 1732/14).

Połączenie spółki ze spółką osobową jest zdarzeniem podatkowo neutralnym. NSA podkreślił, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nie ma przepisu, według którego wartość majątku otrzymanego w przypadku takich przekształceń podlegałaby temu podatkowi. Jak informuje PwC, rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki, która rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji prowadzonej działalności, przez ewentualne połączenie ze spółką jawną, w której będzie wspólnikiem. Połączenie miałoby nastąpić przez przejęcie spółki osobowej. W rezultacie, cały jej majątek przeniesiony zostanie na spółkę w zamian za udziały, które spółka wyda drugiemu wspólnikowi spółki osobowej. W konsekwencji zostanie też odpowiednio podwyższony kapitał zakładowy.

źródło: Orzeczenie NSA (sygn. II FSK 1732/14) i Puls Biznesu.