Prezes UOKiK przeciwny zamawianiu pozytywnych opinii w sieci

Wprowadzając nowy produkt lub usługę na rynek, przedsiębiorca napotyka problem nierozpoznawalności i braku rekomendacji. Budzi to pokusę szybkiego ukrycia problemu, poprzez zakupienie pozytywnych opinii i rekomendacji u jednej z agencji działających na rynku.

Eksperci od marketingu szacują, że nawet 20% opinii zamieszczonych w Internecie może być tworzona na zamówienie. Popyt na tego typu usługi jest związany z wysoką wiarą polskiego konsumenta w opinie zamieszczone przez internautów w sieci. Według badań firmy analitycznej Nielsen, aż 70% konsumentów wierzy takim opiniom.

Jednakże, UOKiK w swoim stanowisku przypomina, że pisanie negatywnych komentarzy o konkurencji lub tworzenie fałszywych rekomendacji ponad byciem nieetycznym, jest zabronione na poziomie legislacyjnym. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma możliwość nałożenia kar finansowych, do wysokości 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, za działania godzące w prawa konsumenta.