S&P podtrzymuje BBB+ dla Polski

15 stycznia agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+. W piątkowym komunikacie S&P utrzymała ocenę na tym samym poziomie.

Agencja potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie BBB+/A-2 oraz długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie A-/A-2.

W komunikacie czytamy, że negatywna perspektywa odzwierciedla pogląd agencji o istniejącym prawdopodobieństwie, że rating może zostać obniżony w ciągu najbliższych 18 miesięcy, jeżeli wiarygodność polityki pieniężnej zostanie osłabiona lub jeśli finanse publiczne pogorszą się względem obecnych oczekiwań. Prawdopodobieństwo zostało oszacowane na poziomie 33%.

Ponadto, komunikat głosi, że rating przyznany Polsce odzwierciedla m.in. wyzwania stojące przed finansami publicznymi, szczególnie długoterminowe zagrożenia dla systemu emerytalnego.

Jednocześnie zwraca się uwagę na umiarkowane zewnętrzne potrzeby pożyczkowe Polski oraz na stosunkowo duży potencjał wzrostu gospodarczego.