Tradycyjne przesyłki listowe już nie InPostem

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. spółka InPost zakończy działalność w zakresie obsługi tradycyjnych przesyłek listowych, czyli innych niż przesyłki e-commerce – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka odstąpiła od wszystkich umów na tego typu obsługę doręczania przesyłek. W dalszej części komunikatu czytamy, że w związku z rozpoczętą likwidacją większości stanowisk pracy w spółce zależnej Bezpieczny List, InPost wypowiedział tej spółce umowę współpracy w przedmiocie świadczenia przez nią usług, w tym usług pocztowych.

„Jednocześnie zarząd emitenta podjął decyzję o zatrudnieniu bezpośrednio przez emitenta, celem obsługi przesyłek e-commerce, części pracowników objętych zwolnieniami w ramach likwidacji stanowisk w Bezpieczny List, w liczbie nie większej niż 377 osób” – napisano w komunikacie InPostu.

InPost SA jest największym, niezależnym operatorem pocztowym. Głównym profilem działalności InPost SA są usługi pocztowo – kurierskie dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Spółka jest największym konkurentem Poczty Polskiej SA. Do 1 sierpnia br. świadczyć będzie wciąż pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych.