W ostatnim tygodniu akcjonariusze Empik Media & Fashion stracili 74 mln zł…

Początek roku 2015 okazał się kontynuacją problemów spółki Empik Media & Fashion, która ubiegły rok zakończyła z dużą stratą. Podmiot otarł się nawet o bankructwo. Wówczas ratunkiem dla spółki okazali się  akcjonariusze, którzy wykupili wyemitowane obligacje na kwotę 100 mln zł.

Środki miały poprawić płynność finansową podmiotu. W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku grupa wykazywała stratę w wysokości 114 mln zł. Ponad połowa dotyczyła działalności zaniechanej, czyli obszarów, których spółka się pozbywa, tj. segment modowy oraz oddziały tureckiego Smyka.

Część środków pozyskanych z emisji obligacji Empik wykorzystał na bożonarodzeniową kampanię marketingową. Grupa wydała sporą kwotę na ryzykowną reklamę telewizyjną, do której zatrudniała osoby, które w swych poglądach są bardzo dalekie od wizji kościoła chrześcijańskiego. Świąteczna reklama Empiku została odebrana przez środowisko chrześcijańskie jako prowokacja. Ogłoszono nawet bojkot sieci, który początkowo został przez grupę zignorowany. Trudno oceniać teraz, czy bojkot był na tyle skuteczny, by znacząco wpłynąć na sprzedaż, ale rynek finansowy może się tego obawiać, stąd też spadek kursu o 16% w ostatnim tygodniu. Szczegółowe wyniki finansowe poznamy w raporcie, który zostanie opublikowany 19 lutego.

Grupa na pewno potrzebuje restrukturyzacji i planu jak skutecznie i bez większego uszczerbku dla całej działalności wyzbyć się nierentownych segmentów. Być może pomysł na to ma Pani Ewa Szmidt-Belcarz, która objęła 2 lutego stanowisko prezesa Empik Sp. z o.o., tym samym zastąpiła na stanowisku Olafa Szymanowskiego, który zakończył współpracę z firmą.