Wirtualna Polska Holding planuje IPO

Wirtualna Polska stawia sobie nowy cel, jakim jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji. W ramach emisji spółka zamierza pozyskać 80-100 mln zł oraz sprzedać część istniejących akcji, stanowiących do 23,5 proc. kapitału zakładowego, przez spółkę European Media Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem spółki.

Kapitał pozyskany z emisji nowych akcji spółka zamierza wykorzystać na sfinansowanie nowych akwizycji w ramach przyjętej strategii oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. Przeprowadzenie oferty dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych planowane jest na drugi kwartał 2015 roku, jednak ostateczny termin będzie uzależniony od warunków rynkowych.

Według informacji płynących z rynku, akcjonariusze liczą na wycenę Wirtualnej Polski na poziomie 900 mln zł, dzięki czemu szacowana wycena IPO może wynieść około 211,5 mln zł. Dla przypomnienia, w 2004 roku akcjonariusze mniejszościowi wycenili spółkę na 1,2 mld zł.

Wirtualna Polska Holding jest właścicielem takich marek, jak: Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domodi i Homebook. W 2014 roku przychody grupy ze sprzedaży, bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej, wyniosły 216,4 mln zł, w tym 93,3% pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych. W poprzednim roku skorygowana wartość EBITDA pro forma Grupy ukształtowała się na poziomie 84,1 mln zł (marża EBITDA pro forma Grupy – 38,8%), zaś skorygowany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 38,4 mln zł.

Według danych Megapanel PBI/Gemius, Grupa Wirtualna Polska w grudniu 2014 roku była liderem wśród portali internetowych, na co przełożyła się liczba odsłon w wysokości 4,1 miliarda, średni czas przebywania na portalu w przeliczenia na użytkownika – 6 godzin i 16 minut w ujęciu miesięcznym oraz liczba realnych użytkowników, która wyniosła 15,6 mln. Dodatkowo portale Grupy zajmują pierwsze miejsce w Polsce pod względem zasięgu, który został określony na poziomie 72,7% (stan na grudzień 2014 roku). Ponadto, jak wskazują dane Megapanel PBI/Gemius, w grudniu 2014 roku Grupa Wirtualna Polska klasyfikowała się na pierwszych miejscach w Polsce w kategoriach tematycznych takich jak: „Biznes, finanse, prawo”, „Komunikacja”, „Nowe technologie” i „Styl życia”.