Wzrost aktywności funduszy private equity

30 października 2017 Paulina Waksman-Skibińska Komentarze

Od początku 2017 roku w Polsce obserwuje się rosnącą aktywność funduszy private equity w zakresie fuzji i przejęć, która w ostatnim czasie była nieco uśpiona, głównie z powodu obaw o sytuację polityczną w kraju.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez CMS (międzynarodowa kancelaria prawnicza), fundusze private equity przygotowują się do zakupów. Ponad dwie trzecie podmiotów podlegających badaniu nastrojów wśród funduszów, oczekuje wzrostu liczby transakcji w Europie w ciągu kolejnych 12 miesięcy (w roku poprzednim było to 25% badanych). Europejski trend jest zauważalny również w Polsce. W poprzednich okresach aktywność funduszy była ograniczona przez wzgląd na ostrożność i wstrzemięźliwość spowodowaną powyborczą sytuacją polityczną.

Przyczyną wzmożonej aktywności funduszy private equity jest przede wszystkim zamknięcie dużych transakcji, takich jak sprzedaż Żabki czy Allegro (które stanowiły impuls do zmiany perspektywy inwestorów), jak również bardzo dobre wyniki makroekonomiczne występujące w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Przewiduje się, że wzrost aktywności w obszarze fuzji i przejęć będzie można zaobserwować szczególnie w branżach takich jak: nowe technologie, sektor dóbr konsumenckich, przemysł, jak również farmacja czy ochrona zdrowia. Największe zainteresowanie wśród inwestorów wzbudzi sektor nowych technologii przez wzgląd na konieczność rozwoju i optymalizację produkcji, które będą bezpośrednie związane z rosnącymi kosztami pracy. Na rynku fuzji i przejęć zaobserwować można również rosnącą konkurencję wynikającą z obecności nie tylko funduszy private eqiuty, ale również biur rodzinnych pełniących funkcję zespołów inwestycyjnych dysponujących środkami pieniężnymi rodzin milionerów, a także inwestorów branżowych konsolidujących rynek. Z uwagi na powyższe, w celu budowania przewagi, fundusze w transakcjach nabycia stosują mechanizmy, które dotąd pojawiały się relatywnie rzadko. Do takich można zaliczyć na przykład klauzule earn out – czyli zapisy, dzięki którym do sprzedających może trafić więcej pieniędzy, jeśli spółka osiągnie określone cele finansowe w określonym czasie.

Warto zauważyć, że zarządzający funduszami private equity w Polsce wskazują również na pojawiające się okazje inwestycyjne związane ze zmianą pokoleniową w spółkach rodzinnych i ich problemów z sukcesją – w szczególności w kontekście wyników badania przedsiębiorczości studentów GUESSS przeprowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego. Raport jednoznacznie wskazuję, że w Polsce jedynie 8,1% sukcesorów chce przejąć firmę od rodziców, co niewątpliwie stwarza szansę dla inwestorów finansowych w dobie rosnącej aktywności na rynku fuzji i przejęć.