Zajęcie przez komornika znaków towarowych

Na podstawie wyroku z dnia 24 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał spółce FoodCare Sp. z o.o. zapłatę na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse kwoty blisko 10 milionów zł z tytułu zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej. W związku z tym wyrokiem Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie m.in. złożył wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych będących w posiadaniu FoodCare Sp. z o.o. celem zabezpieczenia wyżej wymienionego świadczenia. Wśród znaków towarowych, które zostały zajęte przez komornika w ramach zabezpieczenia zasądzonej, przez sąd I instancji, kwoty znajdują się najbardziej wartościowe marki na polskim rynku spożywczym, takie jak Black, Frugo, Gellwe i Fitella.

Zarząd spółki FoodCare Sp. z o.o. wydał oświadczenie, w którym zapowiada odwołanie od wyroku oraz wskazuje na nieadekwatność wartości dokonanego zabezpieczenia wobec kwoty roszczenia. Zdaniem zarządu łączna wartość zabezpieczeń, o które wnioskuje Fundacja jest co najmniej kilkunastokrotnie większa od zasądzonej kwoty blisko 10 mln zł.

Sprawa zajęcia przez komornika rozpoznawalnych marek, która odbiła się szerokim echem w mediach potwierdza rosnące znaczenie znaków towarowych w obrocie gospodarczym. Wskazuje ona również na potrzebę rzetelnej wyceny znaków towarowych, za sprawą której możliwe jest ustalenie wartości aktywów niematerialnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.