Zarządom wciąż nie po drodze z Fairness Opinion

27 września 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

Zarządy spółek giełdowych nie zasięgają opinii wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów na temat cen proponowanych w wezwaniach na sprzedaż akcji.

Od początku 2013 roku na polskim rynku kapitałowym ogłoszono 17 wezwań na sprzedaż akcji. Wyłącznie w jednym przypadku zarząd spółki zlecił przeprowadzenie Fairness Opinion.

Fairness Opinion jest nowym produktem na polskim rynku kapitałowym, którego istotę można przedstawić jako niezależną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej na temat finansowych warunków planowanej transakcji.

W okresie I 2009 – IX 2013 roku Fairness Opinion zostało sporządzone w 16 przypadkach na 110 wezwań do sprzedania akcji. W pozostałych sytuacjach organy zarządcze spółek uzasadniały brak potrzeby sporządzania Fairness Opinion, powołując się na mało przekonujące argumenty.

Sporządzenie raportu z Fairness Opinion zapewnia nie tylko akcjonariuszom spółki, ale i pozostałym interesariuszom, rzetelną i obiektywną opinię w zakresie racjonalności ogłoszonego wezwania. Jednocześnie zarząd spółki otrzymuje niezależne stanowisko wyspecjalizowanej firmy doradczej.