Zgoda na przejęcie SKOK TFI przez Altus TFI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Transakcja ma charakter strategiczny. Wartość transakcji została ogłoszona na poziomie 15,00 mln zł i zostanie sfinansowana z emisji akcji Altus TFI. Według danych DealWatch wskaźnik wartości rynkowej kapitałów własnych do wartości księgowej (MV/BV) SKOK TFI wyniósł 2,18, a wskaźnik wartości rynkowej kapitałów własnych do zysków (P/E) – 12,35.

Skutki połączenia               

W wyniku połączenia wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI wzrośnie o około 27,00% – do ponad 4,50 mld zł, a łącznie z aktywami zarządzanymi w ramach usług asset management wyniesie blisko 7,58 mld zł.

Altus TFI

Altus TFI działa na polskim rynku od 2008 roku. Obecnie zarządza 10 funduszami zamkniętymi, 9 funduszami otwartymi oraz 4 specjalistycznymi funduszami otwartymi Raiffeisen. Na koniec 2014 roku wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach asset management wynosiła łącznie 6,62 mld zł. W ubiegłym roku aktywa wzrosły o 47,14% (tj. o 2,12 mld zł) w porównaniu do 2013 roku.

Głównym udziałowcem Altus TFI jest Piotr Osiecki (który posiada 46,41% głosów, 39,44% kapitału zakładowego).

SKOK TFI

SKOK TFI został założony w 2003 roku. SKOK TFI oferuje 6 funduszy inwestycyjnych, plany inwestycyjne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.  Na koniec grudnia 2014 roku wartość aktywów zarządzanych przez SKOK TFI wynosiła 965,37 mln zł.