Zmiany przepisów podatkowych w Polsce

25 stycznia 2017 Maciej Zając Komentarze

Przepisy podatkowe w Polsce są przedmiotem ciągłych modyfikacji. Można już określić mianem tradycji fakt wprowadzania szeregu zmian w podatkach wraz z nadejściem Nowego Roku. Nie inaczej było 1 stycznia 2017 roku.

Przez znaczną część 2016 roku wydawało się, że data 1 stycznia 2017 r. na wiele lat zostanie zapamiętana jako dzień wprowadzenia tzw. podatku jednolitego. Ostatecznie ustawodawca wycofał się (pytanie: czy raz na zawsze?) z tego pomysłu. Jednak pomimo braku wejścia w życie niniejszej idei, nie można stwierdzić, że zmiany, które zostały wdrożone z dniem 1 stycznia 2017 roku mają charakter kosmetyczny. Poniżej omówiono przykładowe modyfikacje przepisów.

Od stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. kwoty wolnej od podatku. Dotychczas dochody w wysokości 3091 złotych były zwolnione z opodatkowania. Wprowadzona kwota wolna od podatku nie ma stałej, określonej wartości – maleje ona wraz ze wzrostem dochodów. Obecnie poziom dochodów przy uzyskaniu których podatnicy nie zapłacą PIT wynosi 6600 zł, powyżej tej wartości kwota wolna od podatku będzie sukcesywnie maleć. Osoby, których dochody przekroczą 127 tys. zł rocznie kwoty wolnej od podatku nie będą miały w ogóle.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy definicja podmiotów powiązanych oraz zasady przygotowywania dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych. Dla niektórych przedsiębiorstw sytuacja będzie korzystniejsza, ponieważ poprzez podniesienie poziomu powiązań kapitałowych mniejsza liczba podmiotów, z którymi dokonywane są transakcje będzie uznawana za powiązane. Co więcej, z uwagi na nowe poziomy ustawowe wartości transakcji kwalifikującej do obowiązku dokumentacyjnego, trzeba będzie przygotować takich dokumentów mniej (w określonych przypadkach). Niestety część zmian nie będzie korzystna dla przedsiębiorców, bowiem niektórzy z nich będą zmuszeni przygotowywać dokumentacje, których przedmiotem będą te same transakcje co wcześniej, a dodatkowo konieczne będzie ich uzupełnienie o informacje dotyczące grupy oraz o analizy benchmarkingowe potwierdzające, że ceny transakcyjne zostały ustalone na poziomie rynkowym.