22 sierpnia poinformowano, iż ABC Data S.A. podpisała umowę zakupu 81,3 proc. akcji S4E S.A.

Jak wynika z umowy, objęcie pakietu kontrolnego 1,4 mln szt. akcji powinno nastąpić do końca marca 2017 roku. Po przejęciu, krakowska spółka S4E S.A. - notowana na NewConnect - będzie działać w ramach grupy kapitałowej ABC Data zachowując swoją osobowość prawną.

Wartość transakcji uzależniona jest od realizacji celów biznesowych przez S4E S.A. i będzie się wahać w przedziale od 19,8 mln zł do 25,4 mln zł.

Przejęcie S4E ma wymiar strategiczny i jest to jeden z pierwszych celów akwizycyjnych ABC Data, spółka planuje bowiem dalsze przejęcia celem zwiększenia udziału w rynku, który jak wynika z ostatnich szacunków wynosi 23%. Ważnym motywem zawarcia transakcji są również zakładane efekty synergii, ponieważ S4E - jako spółka dystrybuująca pamięci masowe - prowadzi działalność komplementarną do ABC Data.

Prezes ABC Data, Ilona Weiss, zakłada, iż w wyniku realizacji transakcji przychody ze sprzedaży usług z wartością dodaną spółki wzrosną w 2018 roku do poziomu 1,5 mld zł.

ABC Data planuje wraz z S4E stworzenie najszerszego portfolio produktów i usług z obszaru VAD (Value Added Distribution) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działania te są zgodne z zaplanowaną na lata 2016-2018 strategią, w ramach której ABC Data ma rozwijać portfolio specjalistycznych usług z wartością dodaną, obejmujących - poza sprzedażą zaawansowanych aplikacji i urządzeń - wsparcie techniczne, szkolenia oraz serwis.   

Spółki wciąż czekają na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji.

Wstecz