linkedin

23 lutego 2017 r. Mikołaj Łopatto

Żabka sprzedana funduszowi CVC

21 lutego sfinalizowana została długo zapowiadana transakcja sprzedaży Żabka Polska. 


Inwestor w firmie rodzinnej - czy to możliwe?

Firma rodzinna, jak każde inne przedsiębiorstwo, przechodzi przez różne fazy rozwoju. Z jednej strony wystawiona jest na konieczność poszukiwania optymalnych źródeł finansowania, czy to działalności operacyjnej czy inwestycyjnej. Z drugiej zaś musi poszukiwać wsparcia zarządczego, a nawet rozwiązań restrukturyzacyjnych. Czy wszystkie ...


Venture Capital - alternatywne inwestycje dla firm rodzinnych

Postęp technologiczny, nowoczesne rozwiązania i dynamiczne zmiany w wielu branżach inicjowane są coraz częściej przez podmioty typu start-up. Inwestycje w podmioty we wczesnych fazach rozwoju są najczęściej punktem zainteresowania funduszy inwestycyjnych typu venture capital, jednak mogą stanowić również alternatywną formę inwestycji dla fir...


Think M&A Styczeń 2017

W styczniowym wydaniu Think M&A komentujemy najważniejsze zdarzenia na rynku fuzji i przejęć w minionym miesiącu. Zapraszamy do lektury!


Claim Value - IV kwartał 2016 roku

W styczniowym Claim Value analizujemy najważniejsze informacje z rynku wierzytelności w IV kwartale 2016 r. Zapraszamy do lektury!


Nierównowaga na rynku fuzji i przejęć a stopy zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji

At the global level, the mispricing theory of mergers by Shleifer and Vishny (Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2003). Stock market driven acquisitions. Journal of Financial Economics, 70(3), 295–311 may imply that a significant number of targets acquired in a given country is a sign of market-wid...


13 lutego 2017 r. Karol Wajde

Czeski gigant energetyczny uporządkuje grupę

ČEZ stanowi największą grupę energetyczną w Czechach i Europie Środkowej. Kapitalizacja czeskiego koncernu notowanego na giełdach w Pradze oraz w Warszawie sięga blisko 37 mld zł, co oznacza, że jego wartość przewyższa łączną wycenę rynkową czterech największych polskich grup energetycznych: PGE (ok. 20 mld zł), Tauron (ok. 5 mld zł), Enea (ok. 4,5...


Materia cen transferowych najbardziej problematycznym obszarem podatkowym

Taką konstatację potwierdza badanie przeprowadzone przez firmę doradczą KPMG w przedmiocie polskiego systemu podatkowego wśród uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.


Najważniejsze zmiany dotyczące cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń. Przyczyną wprowadzonych zmian w polskich przepisach prawnych była konieczność ich dostosowania do wytycznych OECD (Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych). Warto po...


3 lutego 2017 r. Paweł Głowacki

Megafuzja wśród agentów ubezpieczeniowych

Multiagencja Unilink łączy się z pośrednikiem ubezpieczeniowym Insurance Service. Dzięki tej transakcji powstanie największy agent ubezpieczeniowy nad Wisłą, zatrudniający 8 tysięcy sprzedawców polis.


Raport M&A - Podsumowanie roku 2016

W podsumowaniu roku 2016 w Raporcie M&A komentujemy najważniejsze zdarzenia na rynku fuzji i przejęć w 4 ostatnich kwartałach. Zapraszamy do lektury!