linkedin

Liczy się treść ekonomiczna decyzji biznesowych

Otoczenie podatkowe zmienia się z dnia na dzień. Pojawiają się nowe regulacje, za którymi często trudno nadążyć, a z punktu widzenia prowadzenia działalności zarządzanie podatkami jest przecież istotnym obszarem. Z perspektywy właściciela, działaniem racjonalnym jest zachowanie, które prowadzi do minimalizacji obciążenia podatkowego. ...


29 maja 2017 r. Mateusz Gajtkowski

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego w cenach transferowych – problemy interpretacyjne

Grupowanie oraz ustalenie łącznej wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest jednym z bardziej zagadkowych i niesprecyzowanych zagadnień dotyczących cen transferowych, a mnogość występujących stanowisk organów i sądów powoduje jeszcze większe zamieszanie.


Prezes UOKiK przeciwny zamawianiu pozytywnych opinii w sieci

Wprowadzając nowy produkt lub usługę na rynek, przedsiębiorca napotyka problem nierozpoznawalności i braku rekomendacji. Budzi to pokusę szybkiego ukrycia problemu, poprzez zakupienie pozytywnych opinii i rekomendacji u jednej z agencji działających na rynku.


Claim Value - I kwartał 2017 roku

W majowym Claim Value analizujemy najważniejsze informacje z rynku wierzytelności w I kwartale 2017 r. Zapraszamy do lektury!


Ministerstwo Finansów ostrzega przed agresywną optymalizacją z wykorzystaniem wartości firmy w przekształceniach majątkowych przedsiębiorstw

Drugie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów (MF) o możliwości zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania odnosi się do optymalizacji podatkowej związanej z przekształceniami majątkowymi firm dokonywanymi poprzez sprzedaż lub aport całego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Z...


16 maja 2017 r.

15 mln EUR dla polskiego funduszu VC

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zainwestował 15 mln EUR w polski fundusz venture capital – Innovation Nest II. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.


Think M&A Kwiecień 2017

W kwietniowym wydaniu Think M&A komentujemy najważniejsze zdarzenia na rynku fuzji i przejęć w minionym miesiącu. Zapraszamy do lektury!


9 maja 2017 r.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed agresywną optymalizacją z użyciem FIZ i obligacji

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło pierwsze ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Przedmiotowe ostrzeżenie odnosi się do optymalizacji podatkowej funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzy...


8 maja 2017 r. Paweł Wajde

Długa kolejka po pakiet mniejszościowy Pracuj.pl

Największy w Polsce portal rekrutacyjny szuka inwestora.