linkedin

Debiut Play na GPW

Najbardziej efektowny, pod względem oprawy, debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie okazał się być równie spektakularny patrząc na notowania.


Nowa wizja sukcesji w firmach rodzinnych

Sukcesja jest jednynm z najbardziej istotnych zagadnień w firmach rodzinnych. Problemowy aspekt tego obszaru szczególnie widoczny jest pośród firm funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych, w których śmierć właściciela równoznaczna jest z zaprzestaniem prowadzenia biznesu. W ciągu ostat...


24 lipca 2017 r. Paweł Głowacki

Alma przygotowuje się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W poniedziałek 17 lipca Alma złożyła do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Branża TSL w kręgu zainteresowań funduszy private equity

Kolejny fundusz zrealizował wejście w branżę TSL (Transport – Spedycja - Logistyka). Grupa kapitałowa 21 Partners, która w Polsce realizuje inwestycje przez fundusz 21 Concordia nabyła 42% udziałów R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (R2G). 


Finansowe due diligence firmy rodzinnej - kluczowe ryzyka

Pod nieco enigmatycznym terminem „due diligence” (z ang. należyta staranność) kryje się proces badania przedsiębiorstwa, które jest zawsze przeprowadzane przy procesach związanych z nabywaniem części bądź całości przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy firma rodzinna będzie szukać inwestora, który dokapitalizuje biznes...


11 lipca 2017 r. Eliza Stankiewicz

Konsolidacja na rynku książki

W ramach równowagi dla zyskującej coraz większy udział w rynku Conforamy (operującej we Francji w formie filii południowoafrykańskiej spółki Steinhoff), w kwietniu 2016 roku Fnac – francuski odpowiednik sieci Empik -  zdecydował się na przejęcie DARTY – lidera rynku artykułów gospodarstwa domowego. 


Think M&A Czerwiec 2017

W kolejnym wydaniu Think M&A komentujemy najważniejsze zdarzenia na rynku fuzji i przejęć w minionym miesiącu. Zapraszamy do lektury!


Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego w cenach transferowych

Grupowanie oraz ustalenie łącznej wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest jednym z bardziej zagadkowych i niesprecyzowanych zagadnień dotyczących cen transferowych, a mnogość występujących stanowisk organów i sądów powoduje jeszcze większe wątpliwości.