linkedin

Oczekiwania vs. rzeczywistość - przygotowanie do wyceny firmy (nie tylko) rodzinnej

Przed każdym rozwijającym się przedsiębiorstwem i jego właścicielami występuje wiele wyzwań związanych zarówno z działalnością operacyjną, jak również całościową organizacją przedsiębiorstwa i jego finansowaniem. Rozrastająca się struktura firmy i coraz wyższe potrzeby finansowe na realizację inwestycji rozwojowych i celów stra...


Benchmarking – analiza porównawcza w zarządzaniu i podatkach

W biznesie kluczowe znaczenie ma informacja. Pozwala  na szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby klientów i zmieniające się otoczenie konkurencyjne. Jednym ze sposobów pozyskiwania takiej wiedzy są benchmarki (badania porównawcze lub analizy porównawcze).