linkedin

Oczekiwania vs. rzeczywistość - przygotowanie do wyceny firmy (nie tylko) rodzinnej

Przed każdym rozwijającym się przedsiębiorstwem i jego właścicielami występuje wiele wyzwań związanych zarówno z działalnością operacyjną, jak również całościową organizacją przedsiębiorstwa i jego finansowaniem. Rozrastająca się struktura firmy i coraz wyższe potrzeby finansowe na realizację inwestycji rozwojowych i celów stra...


Benchmarking – analiza porównawcza w zarządzaniu i podatkach

W biznesie kluczowe znaczenie ma informacja. Pozwala  na szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby klientów i zmieniające się otoczenie konkurencyjne. Jednym ze sposobów pozyskiwania takiej wiedzy są benchmarki (badania porównawcze lub analizy porównawcze).


Dotychczasowe przepisy oraz zmiany w obszarze cen transferowych w 2019 roku - porównanie

Nowe przepisy w obszarze cen transferowych wejdą w życie z początkiem 2019 roku. Mając na uwadze rewolucyjny charakter zmian, postanowiliśmy przygotować zestawienie, w którym porównujemy dotychczasowe oraz znowelizowane przepisy.


Dziedziczenie przedsiębiorstwa - aspekt podatkowy

W firmach rodzinnych szczególnie istotną kwestią jest sukcesja. Niejednokrotnie następuje ona nie przez przekazanie firmy następcom prawnym ale przez jej dziedziczenie po śmierci przedsiębiorcy.  W praktyce obrotu gospodarczego często można spotkać przypadki  gdy po śmierci założyciela firmy jego rodzina, często zatrudniona w tej f...


Przedsiębiorstwa rodzinne a ceny transferowe

Właściciele oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami rodzinnymi często zastanawiają się czy podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych dotyczącym cen transferowych. Duża część przedsiębiorców żyje w przeświadczeniu, że skoro nie funkcjonują w międzynarodowych grupach kapitałowych, nie mają obowiązk...