linkedin

Wracają korzyści dla firm i twórców w rozliczaniu kosztów podatkowych

Komentarz prof. Macieja Stradomskiego, który pojawił się w publikacji Rzeczpospolitej dotyczącej nowelizacji, która przywraca zabrane 1 stycznia 2018 roku prawo firm i twórców do rozliczania kosztów podatkowych.


Employer Branding - debata Magazynu Family Business z udziałem Macieja Stradomskiego

"Employer Branding, przyszłość rynku pracy i budowanie zespołów z perspektywy nowego pokolenia sukcesorów w firmach rodzinnych" to temat debaty zorganizowanej przez Instytut Biznesu Rodzinnego, w której brał udział prof. Maciej Stradomski. Dzięki uprzejmości organizatorów prezentujemy zapis debaty.


Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków

W czasopiśmie „Bezpieczny Bank” – nr 3 (68) 2017 – pojawiło się opracowanie traktujące o wpływie procesów sukcesyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach rodzinnych na poziom ryzyka kredytowego banków uczestniczących w finansowaniu tych podmiotów. Współautorem artykułu jest Maciej Stradomski. ...


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty

Wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania (Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) stanowi istotną zmianę dla warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Polsce. Historyczne próby wprowadzenia analogicznych rozwiązań, jak i ostateczne uchwalenie klauzu...


Perspektywy wykorzystania fundacji prywatnej przez firmy rodzinne w Polsce

Postępujący wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polsce wydaje się być zjawiskiem niekwestionowanym. Abstrahując nawet od danych statystycznych, które potwierdzają wysoce istotną rolę przedsiębiorstw rodzinnych w tworzeniu PKB Polski, świadomość istnienia podmiotów, które wyróżniają się swoją specyfiką na poziomach: własno...