linkedin

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków

W czasopiśmie „Bezpieczny Bank” – nr 3 (68) 2017 – pojawiło się opracowanie traktujące o wpływie procesów sukcesyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach rodzinnych na poziom ryzyka kredytowego banków uczestniczących w finansowaniu tych podmiotów. Współautorem artykułu jest Maciej Stradomski. ...


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty

Wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania (Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) stanowi istotną zmianę dla warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Polsce. Historyczne próby wprowadzenia analogicznych rozwiązań, jak i ostateczne uchwalenie klauzu...


Perspektywy wykorzystania fundacji prywatnej przez firmy rodzinne w Polsce

Postępujący wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polsce wydaje się być zjawiskiem niekwestionowanym. Abstrahując nawet od danych statystycznych, które potwierdzają wysoce istotną rolę przedsiębiorstw rodzinnych w tworzeniu PKB Polski, świadomość istnienia podmiotów, które wyróżniają się swoją specyfiką na poziomach: własno...


Nierównowaga na rynku fuzji i przejęć a stopy zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji

At the global level, the mispricing theory of mergers by Shleifer and Vishny (Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2003). Stock market driven acquisitions. Journal of Financial Economics, 70(3), 295–311 may imply that a significant number of targets acquired in a given country is a sign of market-wid...


Inwestor finansowy w firmie rodzinnej – wróg czy przyjaciel?

Firmy rodzinne i inwestorzy finansowi zazwyczaj obdarzają się wzajemną nieufnością i niechęcią. Z jednej strony podmioty typu Private Equity/ Venture Capital obawiają się nieformalnych powiązań, przenikania problemów rodzinnych do przedsiębiorstwa czy opierania się w zarządzaniu firmą nie tylko na wskaźnikach finansowych, z drugiej zaś ...


Zarządzanie majątkiem – nie tylko firma rodzinna

Tworząc i rozwijając firmy rodzinne  w pewnym momencie właściciele zdają sobie sprawę, że to co przez lata z trudem i mozołem wypracowywali, to już nie tylko sprawna organizacja generująca zysk zaspokajając potrzeby rynkowe. To przede wszystkim zespół aktywów i zasobów mający określoną wartość. Wartość, którą można ...