Analiza benchmarkingowa służy ocenie rynkowego charakteru transakcji. Analiza może zostać przygotowana w celu ustalenia cen na poziomie rynkowym w planowanych transakcjach z podmiotami powiązanymi lub jako dodatkowe uzasadnienie dla transakcji dokonywanych historycznie.

 

Usługę tę dedykujemy podmiotom, które samodzielnie sporządzają dokumentacje podatkowe lecz z uwagi na ograniczony dostęp do danych porównywalnych nie są w stanie sporządzić analizy benchmarkingowej oraz dla podmiotów, które planują zawarcie nowych transakcji i niezbędna jest dla nich informacja na temat rynkowego przedziału cen w analogicznych transakcjach.

 

Dokumentacje podatkowe zawierają elementy wskazane w art. 9a UPDOP:

  • Analiza informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego.
  • Analiza warunków ustalonych w analizowanej transakcji.
  • Ustalenie źródła danych porównywalnych (dane porównywalne wewnętrznie i zewnętrznie).
  • Analiza warunków ustalonych w transakcji rynkowej (transakcji zawartej między niezależnymi podmiotami).
  • Wybór właściwej metody kalkulacji ceny.
  • Analiza uzyskanych danych porównywalnych.