Dla transakcji zawieranych od 2019 roku istnieje nowa możliwość zastosowania bezpiecznej ceny („safe harbour”), pod pewnymi warunkami, w zakresie pożyczek, obligacji oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Prawidłowe zastosowanie „safe harbour” zwalnia podatnika z obowiązku sporządzania analizy benchmarkingowej i niweluje ryzyko podważenia rynkowości transakcji (doszacowania dochodu) przez organy kontroli.

Usługa obejmuje:

  • Analizę możliwości zastosowania dla danej transakcji mechanizmu „safe harbour”
  • Wytyczne w zakresie kalkulacji cen zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym