Celem niniejszej usługi jest minimalizacja ryzyka związanego z nieuznaniem przez organy kontroli określonej kategorii kosztów za koszty uzyskania przychodów.

 

W ramach audytu materiałów źródłowych świadczymy usługi związane z identyfikacją umów handlowych wraz z aneksami i załącznikami oraz ich analizę, identyfikację oraz analizę dokumentów świadczących o sposobie i terminach realizacji transakcji, a także weryfikację dokumentacji księgowej związanej z transakcją.

Rezultatem prac jest raport prezentujący stan faktyczny dokumentów stanowiących podstawę wykonania oraz rozliczeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.