W grupach kapitałowych o złożonej strukturze biznesowej coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest zakładanie centrum usług wspólnych. Centralizacja usług pomocniczych daje wymierne korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia ich kosztów na poziomie całej grupy.

Usługę tę dedykujemy zarówno podmiotom, które już mają wdrożony model management fee i chcą go zweryfikować pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami dokumentacyjnymi oraz dla podmiotów, które dopiero planują opracować model usług wspólnych. 

Opracowanie nowego modelu rozliczeń obejmuje:

 • ustalenie listy usług wchodzących w skład management fee,
 • wskazanie bazy kosztowej oraz odpowiednich kluczy alokacji kosztów dla poszczególnych usług management fee,
 • zaprojektowanie arkusza do rozliczania usług management fee w ramach Grupy Kapitałowej,
 • opracowanie wzorów załączników do faktur dla beneficjentów usług,
 • wskazanie koniecznej dokumentacji potwierdzającej rzeczywiste wykonywanie usług,
 • doradztwo w zakresie opracowania umowy dla usług koncernowych,
 • opracowanie przykładowej dokumentacji podatkowej,
 • szkolenie dla osób odpowiedzialnych za realizację usług w ramach management fee oraz za ich rozliczenie.

 

W ramach niniejszego zakresu prac oferujemy Państwu:

 • analizę dotychczas stosowanych zasad rozliczeń z tytułu usług koncernowych oraz zaproponowanie zmian zwiększających bezpieczeństwo podatkowe, lub
 • opracowanie nowego modelu rozliczeń usług koncernowych.

Analiza istniejącego modelu rozliczeń obejmuje:

 • analizę stosowanych zasad rozliczeń w ramach usług koncernowych na podstawie wybranego roku podatkowego,
 • przedstawienie w formie raportu zmian służących podniesieniu bezpieczeństwa podatkowego.