Podstawowym celem polityki cen transferowych jest optymalne zaprojektowanie zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Usługę tę dedykujemy grupom kapitałowym, które chcą ujednolicić zasady kalkulacji cen transferowych w poszczególnych typach transakcji, opracować jednolity wzorzec dokumentacji podatkowych oraz zoptymalizować zarówno prace, koszty, jak i czas poświęcony na ich sporządzenie.

 

Polityka cen transferowych obejmuje następujące elementy:

  • analizę struktury grupy kapitałowej,
  • model obiegu informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • analizę transakcji realizowanych w grupie kapitałowej,
  • wskazanie metod kalkulacji cen transferowych w transakcjach realizowanych w grupie kapitałowej,
  • opracowanie procedury bieżącej weryfikacji poziomu rynkowego cen transferowych w oparciu o dostępne dane rynkowe

Dodatkowym elementem dokumentacji podatkowej jest analiza benchmarkingowa, potwierdzająca rynkowy charakter dokumentowanej transakcji.