Podstawowym celem polityki cen transferowych jest optymalne zaprojektowanie zasad współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Usługę tę dedykujemy grupom kapitałowym, które chcą ujednolicić zasady kalkulacji cen transferowych w poszczególnych typach transakcji, opracować jednolity wzorzec dokumentacji podatkowych oraz zoptymalizować zarówno prace, koszty, jak i czas poświęcony na ich sporządzenie.

 

Polityka cen transferowych obejmuje następujące elementy:

  • analizę struktury grupy kapitałowej,
  • analizę transakcji realizowanych historycznie w grupie kapitałowej,
  • model obiegu informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • wskazanie właściwych metod kalkulacji cen transferowych w typowych transakcjach realizowanych w danej grupie kapitałowej,
  • wskazanie danych koniecznych do analizy w celu ustalenia cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi na poziomie rynkowym,
  • opracowanie procedury sporządzania dokumentacji podatkowej.

Dodatkowym elementem dokumentacji podatkowej jest analiza benchmarkingowa, potwierdzająca rynkowy charakter dokumentowanej transakcji.