W ramach niniejszej usługi oferujemy Państwu szkolenia z zakresu cen transferowych, obejmujące prezentację aktualnych przepisów oraz praktyczne podejście do realizacji obowiązków z nich wynikających.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z obowiązkami podatkowymi w zakresie cen transferowych, w tym przygotowanie do bieżącej oceny rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi.

Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi,  z aktualnymi interpretacjami, orzeczeniami oraz wyrokami w zakresie cen transferowych, jak również ze stosowanymi praktykami przez organy kontroli.

W trakcie szkolenia prezentujemy praktyczne przykłady związane z obowiązkiem dokumentacyjnym bazujące na analizowanych przypadkach, przedstawiane są case study dotyczące identyfikacji podmiotów powiązanych, identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, sporządzania analiz funkcji, aktywów, ryzyk i kosztów, metod kalkulacji ceny oraz sporządzania analiz benchmarkingowych.