W ramach niniejszego zakresu prac oferujemy Państwu szkolenia z zakresu cen transferowych. Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną.

 

Celem szkoleń jest również praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej pracy nad dokumentacjami podatkowymi. W części szkolenia prezentujemy praktyczne przykłady związane z obowiązkiem dokumentacyjnym bazujące na przypadkach analizowanych przez Wykonawcę lub na indywidulanych przypadkach występujących w Spółce Klienta. W kolejnej części szkoleń przedstawiane są case study dotyczące identyfikacji podmiotów powiązanych, identyfikacji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, sporządzania analiz funkcji, aktywów, ryzyk i kosztów, metod kalkulacji, sporządzania analiz benchmarkingowych.

Celem szkoleń teoretycznych jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi z zakresu cen transferowych, przedstawienie stosowanych praktyk przez organy kontroli, a także zapoznanie z aktualnymi interpretacjami, orzeczeniami oraz wyrokami w zakresie cen transferowych.