linkedin
22 maja 2017

Członkowie Zarządu CMT Advisory prelegentami na konferencji restrukturyzacyjnej

21 czerwca, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja "Restruktutyzacja naprawcza - wyzwanie dla doradców". Organizatorem wydarzenia jest kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja oraz Akademia Restrukturyzacji. Wśród prelegentów nie zabraknie dwóch Członków Zarządu CMT Advisory dra hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP i dra Dariusza Zawadki.

Półtora roku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego pozwala na wymianę pierwszych doświadczeń, analizę wniosków z postępowań oraz  ocenę szans i zagrożeń  rynku restrukturyzacji. Nowe przepisy otworzyły przedsiębiorcom ścieżki wyjścia z kryzysu, dzięki którym dłużnicy mają szansę na naprawę przedsiębiorstwa, a wierzyciele na ściągnięcie przysługujących im należności. W 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła w stosunku do roku 2015, przy czym liczba samych upadłości zmalała. Świadczy to o tym, że ustawa działa.

Celem konferencji jest spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny „od zaplecza”, prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Spotkanie to służy również promocji działań restrukturyzacyjnych i edukacji przedsiębiorców co do możliwości i warunków ich wykorzystania.

Szerokie grono prelegentów – praktyków i twórców Prawa restrukturyzacyjnego  - omówi biznesowe i prawne aspekty doradztwa restrukturyzacyjnego. W programie m.in.:

  • Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym biznesem?
  • Aktualne trendy na rynku doradztwa restrukturyzacyjnego.
  • Praktyka restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań. Czy funkcjonują prawidłowo?
  • Plan restrukturyzacyjny
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne (pre-pack, sanacja, upadłość)

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiarestrukturyzacji.pl

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy