CMT Advisory posiada w swoich strukturach wyspecjalizowany zespół zajmujący się doradztwem na rzecz podmiotów z sektora finansowego, który posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów o charakterze finansowanym, jak i strategicznym na rzecz:

  • instytucji pożyczkowych,
  • firm windykacyjnych,
  • funduszy sekurytyzacyjnych,
  • podmiotów z sektor fintech,
  • instytucji płatniczych,
  • faktorów,
  • towarzystw leasingowych,
  • banków komercyjnych i spółdzielczych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem usług kierowanych dla sektora finansowego.

Wycena wierzytelności

Due Diligence portfela wierzytelności

Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności

Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności

Pozyskiwanie finansowania