Sprzedaż portfela wierzytelności jest kluczowym procesem w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przeterminowane należności zyskują skalę masową warto rozważyć powierzenie procesu windykacji wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.  

 

Transakcje sprzedaży pojedynczych wierzytelności lub ich portfeli pozwalają na:

 • poprawienie pozycji płynnościowej i uwolnienie środków pieniężnych,
 • ograniczenie wewnętrznych funkcji windykacyjnych,
 • poprawienie współczynnika adekwatności kapitałowej
 • poprawienie struktury portfela należności.

Operacje tego typu umożliwiają uwolnienie potencjału do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Na rynku obserwowana jest tendencja sprzedaży coraz świeższych, mniej opóźnionych, lub wręcz nieopóźnionych wierzytelności.

Zespół CMT uczestniczył w różnym charakterze w kilkudziesięciu transakcjach sprzedaży wierzytelności. Uzyskane doświadczenie pozwala nam zaoferować wsparcie w zakresie sprzedaży wierzytelności, które obejmuje czynności takie jak:

 • wsparcie w identyfikacji i selekcji optymalnego do sprzedaży portfela wierzytelności,
 • wycena wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży,
 • analizę scenariuszy planowanej transakcji oraz rekomendacja w zakresie strukturyzacji sprzedaży,
 • ocenę skutków rachunkowych (wpływ na wynik, poziom kapitałów) i podatkowych rozważanej transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem przedmiotu zastawu,
 • przygotowaniu materiałów dla inwestorów takich jak memorandum informacyjne, zestawienie wierzytelności czy dokumentacja do procesu due diligence,
 • aktywne pozyskiwanie inwestorów,
 • wsparcie w negocjacjach z inwestorami,
 • współpraca z prawnikami w zakresie przygotowania dokumentacji transakcyjnej.

 

CMT pomaga w organizacji rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli wierzytelności, jak i pojedynczych wierzytelności, wspierając wierzycieli w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Zaangażowanie zewnętrznego doradcy w proces sprzedaży wierzytelności może pomóc w dotarciu do szerszego grona oferentów oraz w uzyskaniu korzystnych warunków transakcji.