linkedin

dr Danuta Butka-Filipczak

Doradca Zarządu, doradca podatkowy, biegły rewident

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 • podyplomowe Studia w zakresie podatków - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Finansów i Bankowości
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii
 • biegły rewident – wpis do rejestr biegłych rewidentów pod nr 11813
 • doradca podatkowy – wpis na listę doradców podatkowych pod nr 11833

Doświadczenie

 • wieloletni wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu  oraz dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
 • specjalizuje się  w postępowaniach kontrolnych oraz kontroli podatkowej i postępowaniach podatkowych
 • posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień  podatkowych, obejmujące w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych w  podatkach dochodowych z uwzględnieniem cen transferowych
 • wykładowca i szkoleniowiec problematyki podatkowej
 • egzaminator dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • audytor projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Hobby

 • kultura łużycka
 • podróże