linkedin
21 lutego 2018

Dr Danuta Butka-Filipczak z prelekcją w oddziale terenowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

"Poznaj obowiązki w zakresie cen transferowych" to temat prelekcji, jaką wygłosiła dr Danuta Butka-Filipczak w oddziale terenowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 20 lutego 2018 roku w oddziale terenowym SKwP w Lesznie.

W trakcie odczytu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Zasada arm’length principle (zasada ceny rynkowej), zdefiniowanie powiązań, korzyści podatkowej, główne przedsięwzięcia administracji podatkowej (perspektywa ostatnich dwóch lat).
  • Zasadnicze elementy regulacji krajowych.
  • Realizacja celów biznesowych poprzez transakcje w grupie kapitałowej, uzasadnienie biznesowe transakcji, polityka cen transferowych.
  • Konsekwencje podatkowe i karne skarbowe (w tym: ustalenie hipotetycznego dochodu podatkowego, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji podatkowej).
  • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe (mechanizm typowania do kontroli, metodyka współpracy w trakcie kontroli).

Podzczas spotkania uwzględnieniono również tematykę działań, które powinni podjąć przedsiębiorcy celem ograniczenia ryzyka podatkowego.

Dr Danuta Butka-Filipczak - doradca podatkowy i biegły rewident. Wieloletnia wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu oraz dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych oraz kontroli podatkowej i postępowaniach podatkowych. Wykładowca i szkoleniowiec problematyki podatkowej.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy