linkedin

dr Dariusz Zawadka

Członek Zarządu

Wykształcenie i wyróżnienia

 • doktor nauk o finansach
 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • kształcił się również na na Harvard University oraz London School of Economics
 • adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego

Doświadczenie

Wybrane publikacje naukowe

 • Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka
 • Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego
 • Financial Results Fluctuations as a Determinant of a Business Value
 • Przepływy pieniężne v. zysk księgowy jako nośniki wartości przedsiębiorstwa Determinanty upublicznienia przedsiębiorstw w ramach alternatywnych systemów obrotu
 • Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw. Zastosowanie teorii w praktyce

Hobby

 • zainteresowania związane z pracą zawodową -  finansowanie przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju
 • w wolnych chwilach – gra w siatkówkę