linkedin

dr Piotr Stobiecki

Prezes Zarządu

Wykształcenie i wyróżnienia

  • doktor nauk ekonomicznych
  • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Doświadczenie

Wybrane publikacje naukowe

  • Wpływ finansowania długoterminowego na wartość rynkową przedsiębiorstwa
  • Seria: Jak skutecznie inwestować na Giełdzie
  • Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  • Światowy rynek fuzji i przejęć na początku XXI wieku
  • The Impact of Polish Stock Market on Corporate Governance

Hobby

  • prywatnie: turystyka wysokogórska, niekonwencjonalne podróże oraz czynne uprawianie sportu
  • z zamiłowania do rynków finansowych i do współpracy ze studentami od 10 lat prowadzi Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit