Commercial due diligence portfela wierzytelności stanowi formę analizy przedtransakcyjnej w procesach akwizycyjnych typu asset deal, w których nabywane są portfele, jak i share deal, w których nabywane są udziały/akcje podmiotów oferujących usługi finansowe. 

W odróżnieniu od wyceny portfela wierzytelności commercial due diligence ogniskuje się na ujęciu dynamicznym i ukierunkowane jest na diagnozę obszarów ryzyka związanych z działalnością operacyjną podmiotu udzielającego finansowania konsumentom lub przedsiębiorstwom.

W ramach badania analizowane są obszary takie jak:

  • tendencje zmian jakości portfela wierzytelności,
  • zmiany apetytu na ryzyko,
  • zgodność konstrukcji oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami prawa,
  • trendy w zakresie sprzedaży i windykacji,
  • kluczowe procesy związane z udzielaniem finansowania.

Analiza może obejmować również unikalność klientów znajdujących się w bazach podmiotów zaangażowanych w transakcję.

 

Celem due diligence portfela wierzytelności jest ujawnienie czynników ryzyka, które mogą być niewidoczne na etapie transakcji (np. prawdopodobnie zwiększona szkodowość w przyszłości) oraz diagnoza praktyk mających na celu sztuczne poprawianie obrazu jakości portfela. Niezależna, ekspercka opinia pomaga podjąć optymalną, świadomą decyzję odnośnie realizacji danej transakcji.