linkedin
Menedżer

Wykształcenie

  • absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa

Doświadczenie

  • audyt spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych w międzynarodowych firmach audytorskich i consultingowych
  • realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
  • sporządzanie prognoz i modeli finansowych oraz wycena przedsiębiorstw 

Wybrane projekty

  • zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego
  • wsparcie nadzoru właścicielskiego
  • doradztwo dla przedsiębiorstw z branży retail
  • wyceny certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych
  • udział w projektach dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych

Hobby

  • podróże do Azji, kino, tenis