linkedin
Kierownik Biura

Wykształcenie

  • absolwentka Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
  • kurs zawodowy z zakresu kadr i płac 

Zakres obowiązków

  • odpowiedzialna za zagadnienia związane z zatrudnieniem i HR
  • nadzór nad sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi biura
  • wspieranie zespołu w bieżących projektach

Doświadczenie

  • wysokie umiejętności interpersonalne, priorytetyzacji zadań oraz zarządzania czasem
  • zarządzanie strukturą organizacyjną biura

Hobby

  • wędrówki górskie, bieganie