linkedin
13 czerwca 2013

CMT Advisory gościem na konferencji naukowej pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”. Gościem specjalnym tego wydarzenia była firma CMT Advisory Sp. z o.o., a prelekcję wygłosił dr hab. Maciej Stradomski.

Efektem współpracy naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz HLB M2 Audyt Spółka z o.o., w dniu wczorajszym tj. 12 czerwca 2013 roku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”, której gościem specjalnym była firma CMT Advisory Sp. z o.o.

Konferencja poświęcona została zagadnieniom teorii i praktyki przepływów pieniężnych, mających fundamentalne znaczenie dla oceny zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuacji działalności. Ponadto w ramach realizowanego spotkania zaprezentowany został uniwersalny program komputerowy „Cash Flow System”, służący do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7).

Prelegent z ramienia CMT Advisory, dr hab. Maciej Stradomski, wygłosił referat na temat roli cash flow w wycenie przedsiębiorstwa.

Pozostałe aktualności

14 czerwca 2018

Szkolenie z profesorem Aswathem Damodaranem

Przeczytaj
7 czerwca 2018

Finalizacja połączenia Grupy Mięsnej Gzella z Grupą Mięsną Sokołów

Przeczytaj
23 maja 2018

Tomasz Grudziński uzyskał tytuł CFA

Przeczytaj
18 kwietnia 2018

CMT Advisory wiodącym doradcą Katharsis Development podczas transakcji sprzedaży portfela parków handlowych na rzecz CPI Property Group

Przeczytaj
Wróć do listy