linkedin

CMT Advisory Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
Bazar Poznański

Nr KRS 0000177629
NIP: 779 22 20 760
REGON: 634523550
Wartość kapitału zakładowego: 106 500 zł

 

Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Zadaj pytanie

 

 

ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE

 

Biuro w Warszawie:
ul. Złota 59
Budynek Lumen
00-120 Warszawa

Zadaj pytanie

 

 

ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE