linkedin

Małgorzata Mańkowska

Menedżer

Wykształcenie i wyróżnienia

  • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • dokumentacje podatkowe dla podmiotów z wielu branż
  • polityka cen transferowych dla podmiotów z branży budowlanej, górniczej, obronnej, gospodarki odpadami
  • opracowanie i wdrożenie modelu management fee
  • szkolenia z zakresu cen transferowych

Hobby

  • zainteresowania zawodowe: podatki, wyceny przedsiębiorstw
  • prywatnie interesuje się: podróże, narciarstwo, literatura biograficzna