linkedin
Analityk

Wykształcenie

 • absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Finanse, Audyt i Podatki
 • finalista XIII edycji konkursu EY Financial Challenger

Doświadczenie

 • praca analityczna w firmie zarządzającej funduszami inwestycyjnymi
 • modelowanie finansowe
 • wycena przedsiębiorstw

Wybrane projekty

 • modelowanie finansowe dla przedsiębiorstwa z branży e-learningowej
 • comiesięczne przygotowywanie raportów nadzorczych dla firm produkcyjnych
 • wycena kapitałów własnych sieci aptek
 • analiza rynku recyklingu samochodów

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: procesy fuzji i przejęć, wycena przedsiębiorstw, tematyka wykupów menedżerskich
 • prywatnie: muzyka, koszykówka