linkedin
Menedżer ds. administracyjnych w Katharsis Zarządzanie Sp. z o.o.

Wykształcenie

  • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie

  • organizacja i planowanie struktur administracyjnych prowadzonego biura
  • wysokie kompetencje interpersonalne, negocjacyjne i komunikacyjne

Zakres obowiązków

  • wspomaga administracyjnie i organizacyjnie zespół projektowy zajmujący się zarzadzaniem aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego
  • odpowiedzialna za formalne kwestie związane z zarządzaniem aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Hobby

  • literatura, teatr, podróże